Een aangename stage door het creëren van een uitstekende groepssfeer
Een aangename stage door het creëren van een uitstekende groepssfeer

Technische en tactische doelstellingen:

 1. Intensief bijwerken en automatiseren van de basistechnieken:

  Controles: amortisatie binnen- en buitenkant voet, dij- en borstcontrole + plukken van de bal
  Pastechnieken: lage pas binnen- en buitenkant voet + lange pas
  Koptechnieken: in functie van passing of afwerking.
  Traptechnieken: wreeftrap, trap buitenkant voet, stiftbal, vluchtschot en omhaal
  Dribbeltechnieken: aanleren van efficiënte dribbeltechnieken en het creatief en gericht gebruiken hiervan.
 1. Verhogen van de snelheid van uitvoering:

  De aangeleerde technieken worden zodanig ingeoefend en geautomatiseerd dat ze sneller en efficiënter kunnen worden uitgevoerd.
  In de realiteit bepaalt de snelheid van uitvoering waarmee een speler kan handelen, het verschil tussen een matige, goede en zeer goede speler
 1. Technieken en inzichtsituaties toepassen onder druk:

  De spelers leren hierbij om de aangeleerde technieken toe te passen tegen passieve en actieve tegenstanders.
  Een snel en gericht handelen wordt hierdoor gestimuleerd, en dit zowel technisch, mentaal als inzichtelijk.
 1. De aangeleerde technieken en tactieken toepassen in spelsituaties en wedstrijdvormen: De uiteindelijke betrachting van het aanleren van alle technische en tactische elementen is er uiteraard op gericht om beter te kunnen presteren tijdens wedstrijden. Hierbij wordt vooral getracht om snel en technisch goed te handelen en gericht oplossingen te zoeken tijdens wedstrijden.

Doelmannen

Tijdens onze voetbalstage is er keeperstraining voorzien. Deze trainingen zullen worden gegeven door keeperstrainers van een hoog niveau. De doelmannen worden meermaals individueel bijgewerkt en tijdens de trainingen worden de doelmannen ingeschakeld bij afwerktechnieken en wedstrijdvormen. Ook voor doelmannen is dit dus de ideale stage.

Kleine groepen

Waarom kleine groepen en kwalitatief goede trainers?

Naast het feit dat uw kinderen bij ons een aangename stage beleven, hechten wij enorm veel belang aan het feit dat zij komen om bij te leren. In tegenstelling tot vele andere sport- en voetbalstages die meer recreatief gericht zijn, staan wij erop om kwaliteit aan te bieden. Ondanks het groeiende belang van het atletisch vermogen bij voetballers, blijft een goede basistechniek uiterst belangrijk. Zowel links als rechts dienen de basisfacetten goed beheerst te worden. Door het geleidelijk verdwijnen van het pleintjesvoetbal is een goede begeleiding van de spelers hiervoor noodzakelijk. Door bekwame trainers te laten werken met kleine niveaugroepjes wordt het aanleerproces gevoelig versneld. Hoe vaak komen kinderen niet na een training bij hun club thuis zonder te weten waaraan ze nu eigenlijk gewerkt hebben, laat staan wat ze specifiek geleerd hebben? Dergelijke trainingen zijn veelal bezigheidstherapie en de kinderen steken hierbij dan ook zeer weinig op. De hoofdredenen dat dergelijke trainingen nog vaak plaatsvinden kun je ongetwijfeld zoeken bij de geringe kwaliteiten van de trainer(s) en het feit dat men met grote groepen van 16 à 20 spelers werkt.

Persoonlijk heb ik geen interesse om op dergelijke manier stages af te werken. Zowel vóór, tijdens als na de trainingen worden de spelers ruimschoots door de trainers op de hoogte gebracht waarom een bepaalde oefening wordt uitgevoerd. Hierdoor weten zij waarvoor zij een bepaalde oefening doen, m.a.w. zij leren het nut van de oefening inzien. Gecombineerd met het gegeven dat er met kleine groepjes gewerkt word, verklaart dit waarom onze deelnemers zo veel bijleren op korte termijn.

De oefenstof van de trainingen dient dermate gestructureerd te zijn dat elk kind op zijn persoonlijke niveau kan trainen. Met andere woorden: bij het aanbieden van de oefenstof staat het individu centraal.

Tijdens onze stages staat niet de groep maar wel het individu centraal! Om dit te benadrukken worden de beste trainers aangesteld om te werken met kleine groepjes van een 5 à 10-tal spelers. Deze groepen worden bovendien regelmatig nog eens opgesplitst om nog specifieker te kunnen werken. Enkel via deze werkwijze kunnen trainers echt  individueel spelers bijwerken en komen alle kinderen ruimschoots aan bod. Dit systeem wordt veelvuldig toegepast bij de nationale jeugd in Anderlecht, waar de beste spelers buiten de gewone groepstrainingen ook nog eens extra technische trainingen krijgen in dergelijke kleine groepjes.

De uitstekende groepssfeer zorgt steeds weer voor een aangename stage.

Een jarenlange ervaring i.v.m. het werken van jeugdspelers op topniveau leert dat buiten het aanleren en uitleggen van de technische en tactische aspecten, de spelers ook van kortbij moeten opgevolgd worden. Met andere woorden: er wordt nauwlettend toegekeken of zij de onderdelen wel degelijk onder de knie krijgen. De uitleg van de trainer alleen volstaat dus niet. Indien zij bij de uitvoering fouten maken, kan onmiddellijk ingegrepen worden. Met grote groepen van 16 à 20 spelers zou dit onmogelijk zijn. U begrijpt dan ook dat wij u enkel topkwaliteit kunnen aanbieden door de beste trainers te laten werken met kleine groepjes.